You are not logged in. (Login)
 
 
 
 
 
Skip LoginSkip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip มาตรฐานเวลาไทย

มาตรฐานเวลาไทย

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 Today Wednesday, 25 November 25 26 27 28
29 30      
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Hit Counter

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12  ตุลาคม  2553

 • กิจกรรม  “เรื่องแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ฯ”
  ณ ห้องประชุมบัวชมพู  โรงเรียนอนุบาลสตูล
  วันที่ 22 มีนาคม 2554

       ]]     ]]

  นายสุทธิ  สายสุนีย์  ประชุมครูและบุคลากร  เรื่องแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินงานในปีการศึกษา  2554  ซึ่งเป็นจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน  การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2  (พ.ศ.2552-2561)

  การประชุมครั้งนี้ 
  1. เรื่องจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะซึ่งเป็นจุดเน้นเกี่ยวกับสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติมตามหลักสูตร
  2. จุดเน้นด้านคุณลักษณะตามช่วงวัย  ใฝ่ดี  และใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน  และจุดเน้นคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน  และจุดเน้นคุณลักษณะตามหลักสูตร  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

           อ้างอิง   http://www.anbsatun.ac.th/kijakam/k_school/2554/prachumdevelop.22.3.54/info.htm

 • กิจกรรม " ขอแสดงความยินดี "
  ณ ร้าน TIME
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

  ''

  ''      ''      ]]

            คณะครูที่เข้ารับการอบรม E-Learning ขอขอบคุณอาจารย์น้ำมนต์โฆษะโก เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำสิ่งที่ดีมาสู่ครูและบุคลากรเพื่อจะได้พัฒนาตนเองและโรงเรียนอนุบาลสตูลให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และทันสมัย ขณะนี้คณะครูกลุ่ม E-Learning (PBCD) เริ่มมีผลงานขึ้นบนหน้าเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสตูลแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามรายชื่อของครู ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับรับสิ่งดีๆ จากอาจารย์น้ำมนต์ โฆษะโก เช่นนี้สืบไป

  http://www.anbsatun.ac.th/kijakam/k_school/2554/partykruE-learning7.2.54/info.htm

 •       กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่"
  โรงเรียนอนุบาลสตูล
  วันที่ 30 ธันวาคม 2553

    ชุดการแสดง
  ชมการแสดงกีฬาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่

   

   
         สวัสดีปีใหม่  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล  ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนมีความสุขมากๆ  โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนของขวัญ  การเล่นเกมและร้องเพลงในกลุ่มห้องเรียนของตนเอง
  อ้างอิงhttp://www.anbsatun.ac.th/kijakam/k_school/2554/newyear2554/info.htm
 • รูปเกาะไข่

   เกาะไข่ อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง สิ่งที่มีชื่อเสียงบนเกาะไข่ คือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาทะเลรอบๆเกาะไข่มีแนวปะการังอยู่ทั่วไป ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้ค้างแรมบนเกาะ

  รูปที่ 1ทะเลแสนงามหาดทรายสุดสายตา

  อ้างอิง  http://poc.satunprovince.net/travelsatun/th/Destinations_Khai.aspx

 • คนดีที่น่ายกย่องผู้ใหญ่ใจดีมอบหนังสือให้กล่าวทักทายนักเรียน

             10 มกราคม 2554  นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  รับมอบหนังสือพจนานุกรมและ สารานุกรมจากคุณขจร  ตันพานิช  อดีตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  บริจาคในนาม  ดร.นิตินัย  ตันพานิช  (บุตรชายศิษย์เก่าโรงเรียนตลาดพิมาน  (วันครู 2503)  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสตูล

  อ้างอิง    http://www.anbsatun.ac.th/kijakam/k_school/2554/givesalanukom10.1.54/info.htm      

ข่าวและประกาศ

Picture of วนิดา ศิริวัฒน์
แจ้งปัญหาการทำรายงาน เรื่อง หลักการทำงานคอมพิวเตอร์
by วนิดา ศิริวัฒน์ - Thursday, 14 October 2010, 03:25 PM
  สวัสดีนักเรียนที่รัก  ครูได้ตั้งกระทู้ปัญหาการจัดทำรายงานเรื่องหลักการทำงานคอมพิวเตอร์  หากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถเข้ามาโพสต์ในกระทู้นี้  แล้วครูจะโพสต์ตอบนะจ๊ะ
Picture of วนิดา ศิริวัฒน์
การให้ความช่วยเหลือในการใช้ e-learning
by วนิดา ศิริวัฒน์ - Thursday, 14 October 2010, 01:37 PM
 

สวัสดี  นักเรียนที่รัก  ครูได้จัดทำ e-learning นักเรียนไม่เข้าใจการใช้ e-learning   ในขั้นตอนใด สามารถโพสต์เข้ามานะคะ  !!!


Available Courses

 • ด้วยเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการนำข้อมูลมาเผยแพร่กันอย่างหลากหลาย ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลในสิ่งที่ต้องการได้ ในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และระบบเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต หรือเปรียบเทียบได้กับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ข่าว หรือสิ่งบันเทิง

Skip ผู้จัดการองค์ความรู้

ผู้จัดการองค์ความรู้

ผู้ดูแลระบบ

วนิดา  ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

Skip แหล่งรวมความรู้Skip e-Learning

e-Learning

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

วิชาการดอทคอม

ศึกษาบทเรียนจากมหาวิทยาลัย

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียนคอมกับNectec 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
You are not logged in. (Login)